dilluns, 26 de maig de 2008

LLEIDA MUSULMANA

Ocupada Lleida vers el 719 pels àrabs, la islamització fou ràpida. La llarga dominació de quatre segles marca intensament el caràcter de la població i de les seves institucions. En 800-809 Lluís el Piadós féu una incursió en terres catalanes durant la qual destruí la ciutat, que fou reconstruïda i fortificada en 883-884 pel valí Isma'il ibn Musa ibn Llop ibn Qasi. Aleshores s'edificà l'alcàsser de la Suda, a la roca Sobirana, i la mesquita (posterior Santa Maria l'Antiga, dels claustres de la seu vella).

L'alcàsser de la Suda


Els cronistes àrabs parlen també de l'horta, amb les torres i les alqueries rurals, on hi havia en abundància horts i arbres fruiters.

El nom que fan anar els àrabs és Larida. Conten els historiadors que hi ha bastants homes importants dins la cultura dels àrabs, que portaven, al final del nom, l'expressió al-Leridí, que volia dir "procedent de les terres lleidatanes". D'aquest nom n'ha vingut la forma castellana Lérida.
Perspectiva de la roca Sobirana